30 Ocak 2020 Perşembe

Kurultayımızın Temel Özellikleri


Kurultayımız BİRLİK ve DAYANIŞMA kurultayıdır.

Kurultayımız, din, mezhep, tarikat, inanç ve siyasi görüş farkı  gözetmeksizin, Yalnızca Azerbaycan Türklerinin  birlik  ve dayanışmasını  temel alan  bir kurultay olacaktır.
Toplumumuz arasında yaratılan suni ayrılıkları ile mücadele edecektir.
Kurultayımız, Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerini,  Türkiye Türklerinin ve Türkiye Devletimizin asli unsurlarından biri kabul eder.
Kurultayımız kadın-erkek eşitliğini savunan bir kurultaydır.  Kurultayımıza kadın katılımcıların sayısını artırmak için gerekli düzenlemeler ve kolaylıklar sağlanacaktır.
Kurultayımız gençliğimize büyük önem vermektedir. Kurultayımıza genç katılımcıların katılımını sağlamak ve artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
Kurultayımıza, Türkiye'nin her yerinde yaşayan Azerbaycan Türkleri Katılacaktır. Ayrıca diğer ülkelerde yaşayan Azerbaycan Türklerinden de temsilcileri katılabilecektir.
Kurultayımız, hem Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin birliğini güçlendirmek için, hem de Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Azerbaycan Türkleri ile irtibatını geliştirmek ve artırmak amacıyla yapılmaktadır.
Kurultayımız, Azerbaycan Devletinin varlığını ve daha da güçlenmesini savunur ve destekler.
Kurultayımız, Azerbaycan Türkiye dostluk ilişkilerinin daha gelişmesi için çaba gösterir.
Kurultayımız, Türkiye'de faaliyet gösteren, Azerbaycan Federasyonları ve derneklerinin birliğini sağlamaya yönelik bir kurultaydır.
2011 yılında İzmir Çeşme'de yapılan 1. kurultayımıza katılan dostlarımız, 2. kurultayımızın da doğal üyeleridir.
Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycan Federasyonları ve Derneklerinin yöneticileri ve görevlendirdikleri insanlarımız kurultayımızın katılımcılarıdır.
Sanatçılarımız, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, siyasetçilerimiz kurultayımıza katılabilirler.
Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Azerbaycan Türklerinin temsilcileri, kurultayımıza katılmalarını bekliyoruz.
Yukarıda sayılan kurultay katılımcısı olabilecek insanlarımızın kurultayımıza katılabilmesi için, Kurultayımız Türkiye Organizasyon Komitesinin, onayını almaları gerekmektedir. Kurultay tarihinden en geç 15 gün önce, Kurultay katılımcısı olmak gerekmektedir.
Kurultayın önemli görevlerinden birisi, Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan Türkleri arasında
iş konseyi, kültür, siyasi ve bilim konseyleri yada yapılandırmaları oluşturmaktır. 


28 Ocak 2020 Salı

Kurultayımız ile ilgili ilk basın toplantımız 6 Şubat'ta Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de

Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği, başkanı Cemal Mehmethanoğlu ve başkan yardımcısı Murtaza Karaçanta, 6 Şubat günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 31 Ekim 2020 - 01 Kasım 2020 tarihlerinde, İzmir'de yapacağımız, "Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan Türkleri 2. Kurultayı"nın tanıtımı amacıyla basın toplantısı yapacaktır.

14 Ocak 2020 Salı

2. Kurultayımız 31 Ekim-1Kasım 2020 İZMİR'de

İlkini 23-24 Nisan 2011 yılında, İzmir, Çeşme Altınyunus Otelinde gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan Türkleri 1. Kurultayı'nın 2. sini, 31 Ekim-1Kasın 2020 tarihleri arasında İZMİR'de gerçekleştireceğiz.
Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneğinin öncülük ettiği 2. Kurultayımız, Azerbaycan Kültür Dernekleri, Azerbaycanlı Siyasetçiler, Sanatçılar, Bilim İnsanları, İş İnsanları ve Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan Türklerinin ortak emeği ve çabasıyla gerçekleşecektir.
Bu gün Türkiye'de, Azerbaycan'ın değişik bölgelerinden, değişik zamanlarda Türkiye'ye göç etmiş, 3 Milyondan fazla Azerbaycan Türk'ü yaşamaktadır.
Türkiye genelinde, 100'den fazla Azerbaycan Kültür Derneği faaliyet göstermektedir.
Türkiye'nin siyasi, kültürel, sosyal , ticari yaşamında binlerce Azerbaycan Türkü yer almaktadır.
Azerbaycan Türkleri, Türkiye Türklerinin en önemli unsurlarından birisidir.
Kurultayımız, bizler arasında, sonradan çıkmış, yapay ayrılıkların ve bölünmelerin de ortadan kaldırıldığı bir kurultay olacaktır.
Kurultayımız, Çağdaş Türkiye'nin, Çağdaş Dünyanın temel değerlerine saygılı, laik ve demokratik bir kurultay olacaktır. 
10 aylık bir hazırlık süreciyle toplanacak olan kurultayımızın milletimiz adına, insanlık adına önemli işler başarmasını diliyoruz.
Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan Türklerinin 2. Kurultayı
 ulusumuza hayırlı olsun.